Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

 

Artikel 1

Betaling geschiedt bij voorkeur door middel van Ideal via een beveiligde tussenpersoon. Uw betalingegevens worden niet bij ons opgeslagen.

Indien u liever wilt betalen op een andere wijze zoals een bankoverschrijving kunt u het beste per mail contact opnemen: shop@oehoe.info
Bestellingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en zo lang de voorraad strekt. Levering geschiedt normaal binnen 1 week, doch uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van de bestelling. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren, het bedrag ervan te beperken of aan de levering voorwaarden te verbinden. Uw bestelling houdt aanvaarding in van de van toepassing zijnde algemene leveringsvoorwaarden.

 

Artikel 2
Als een artikel niet voorradig is, wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Het artikel wordt geleverd zodra het weer beschikbaar is, zonder bijkomende kosten. Als door omstandigheden buiten onze wil artikelen of vervangende artikelen niet geleverd kunnen worden, wordt uw bestelling geannuleerd en wordt u daarover ingelicht.

 

Artikel 3
U beschikt over een zichttermijn van 14 werkdagen na ontvangst van uw bestelling. Wenst u van de zichttermijn gebruik te maken, dan dient u de geleverde artikelen onbeschadigd en zo mogelijk in de originele verpakking op eigen kosten aan ons terug te sturen: Uitgeverij oeHoe, Westersingel 18-IV, 3014 GP Rotterdam.

 

Eventuele klachten over leveringen dienen binnen 14 werkdagen na ontvangst van de per e-mail ingediend te worden: shop@oehoe.info.

 

Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het geretourneerde product onbeschadigd is. Na ontvangst van de retour gezonden producten zullen wij, zo spoedig mogelijk opnieuw het bestelde product leveren of het aankoopbedrag restitueren.

 

Artikel 5
Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt door niet (tijdige) levering.

 

Artikel 6
Uw gegevens worden opgeslagen in een klantenbestand en alleen gebruikt voor interne verwerking van bestellingen. Wij verstrekken geen gegevens aan derden.

 

Artikel 7

Alle producten zijn inclusief btw. Op boeken rust een belasting van 6%. Op overige producten 21%.

Het btw nummer van oeHoe is NL.1793.79.446.B.02

 

Artikel 8

Alle auteursrechten berusten bij oeHoe/Maaike Wijnands. U mag de producten alleen met vermelding van #©oeHoe/Maaike Wijnands op sociale media delen. Reproduceren of gebruiken van de producten en/of illustraties voor op websites, presentaties en/of drukwerk is niet toegestaan. Indien u gebruik wilt maken van een van de producten neem dan voor een licentieovereenkomst contact op te met oeHoe.

 

Artikel 9
Op de overeenkomsten tussen oeHoe en haar klanten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

Wederverkoop

Voor wederverkopers gelden andere tarieven en voorwaarde. Indien u hierin bent geïnteresseerd neem dan contact op met oeHoe.

 

Maaike Wijnands

Handelend onder de naam:

oeHoe, infographics & illustraties

Westersingel 18-IV

3014 GP  Rotterdam

shop@oehoe.info

 

kvk          2448128 7

btw-nr.   NL.1793.79.446.B.02