Vroegtijdig schoolverlaters

De gemeente Rotterdam heeft een programma ontwikkeld om vroegtijdig schoolverlaters te begeleiden naar een baan door in te zetten op het verwerven van competenties. Hiervoor is een gesloten site ontworpen, waarvoor ik de front office heb ontworpen. De bedoeling is dat met de aangeboden middelen en begeleiding schoolverlaters worden gestimuleerd hun school -zij het stukje bij beetje- toch af te maken.