Dialyse voorbeelden

Deze illustraties tonen verschillende dialyse-behandelingen voor patiënten met chronische nierschade:  peritoneel dialyse (PD) ’s nachts thuis, hemodialyse (HD) in een ziekenhuis of dialiseercentrum en hemodialyse thuis met een nog in ontwikkeling zijnde draagbare kunstnier.
De illustraties worden door de Nierstichting gebruikt voor meerdere publicaties, zowel on- als offline.