Sociaal domein Haaglanden

Op weg naar de verschuiving van zorgtaken en de uitvoering van de participatiewet van het Rijk naar de gemeenten heeft De Rekenkamer van de gemeente Den Haag onderzoek gedaan naar het sociaal domein in regio Haaglanden. Deze kaarten zijn daar een onderdeel van. het laat zien dat de verschillende onderdelen van het domein bestuurlijk niet overlappen.