Portret Joost de Keijzer

Collega Joost de Keijzer, ontwerper van webapplicaties, wilde graag een geïllustreerd portret van zichzelf. Hij gebruikt het als avatar in sociale media applicaties.