Methode groenbeheer

De firma Punt is op vele fronten innovatief op het gebied van groenbeheer op een milieuvriendelijke, duurzame wijze. Deze werkwijze noemen het bedrijf De methode Punt. De infographics maken onderdeel uit van de eveneens door oeHoe vormgegeven folder, banners en statafels waarin de visie, methode en werkwijze wordt uitgelegd. Voor iedere plek in de openbare ruimte heeft de firma Punt de meest milieuvriendelijke oplossing. Daarbij zetten zij ook zo veel mogelijk mensen in die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.