Organisatie zorg

JSO is een expertisecentrum en beantwoord maatschappelijke vraagstukken voor de onderwerpen jeugd, samenleving en de ontwikkelingen daarbinnen. Voor hun boek De kunst van het transformeren deel 1 en 2 (onder redactie van Bernice Kobes, Juletta Vruggink, Trix van der Kamp en Marleen Okma) heb ik een infographic gemaakt van de vele instanties die betrokken kunnen worden bij een fictief probleemgezin. Het boek is uitgegeven in het kader van de decentralisatie van de (jeugd)zorg door uitgeverij Kluwer Schulink.