mededinging zorgsector

De wetgeving met betrekking tot de mededinging in de zorgsector is zeer complex. In deze periode van bezuinigingen in┬ádeze sector is het van belang te weten wat wel en niet is toegestaan aangaande fuserings- en samenwerkingsverbanden. Deze infographic geeft schematisch de do’s & dont’s weer.