Illustraties thuiszorg-organisatie Vitras

Vitras in een grote thuiszorgorganisatie in de omgeving van Utrecht. Vitras biedt hulp bij meer dan 50 soorten zorgthema’s. De zorgsector is door decentralisering van de overheid enorm in beweging. oeHoe is gevraagd een beeldplan te ontwikkelen passend bij de nieuwe communicatiestrategie. De oplossing is een flexibele beeldbank bestaande uit verschillende losse onderdelen: achtergronden, meubels, cliënten, mantelzorgers en (verpleegkundige) hulpverleners. Hierdoor is het heel eenvoudig mogelijk meerdere thema’s samen te stellen. Bestaande illustraties zijn snel om te zetten in een andere uitsnede of compositie.
Voor de vernieuwing van hun website en het foldemateriaal heeft oeHoe voor de tien meest voorkomende thema’s de illustraties verzorgd. Daarna zijn medewerkers van Vitras aan de slag gegaan met de losse onderdelen voor meerdere thema’s. De werkwijzen en stijl is geborgd een beeldstijlbeschrijving.