Folder onderhoud openbare ruimte en groen Gemeente Zuidplas

  • illustraties
  • 31 mrt 2017
  • Groenaannemingsbedrijf Punt B.V., Rotterdam
  • Back to Portfolio

Firma Punt heeft in opdracht van de gemeente Zuidplas een folder gemaakt waarin zij zich voorstellen aan de inwoners van Zuidplas. In de folder wordt uitgelegd wie ze zijn, wat zij gaan doen, in welk gebied zij werkzaam zullen zijn en waar ze te bereiken zijn voor suggesties en vragen. Ook wordt er om participatie gevraagd van de inwoners. De folder is huis-aan-huis verspreid.

De vormgeving en illustraties zijn van oeHoe, de fotografie van de Firma Punt, de tekst van Klaartje Sluijs van Dijksupport.