Bewegende organogram

NCB Naturalis is internationaal een van de grotere instituten op het gebied van biodiversiteit. Bij het grote publiek is Naturalis bekend door haar museum. Echter Naturalis is ook belangrijk om haar belangrijke soortencollectie en doet veel wetenschappelijk onderzoek Hun kennisgebied was vooral gericht op de diversiteit van dieren. In 2011 is Naturalis samengegaan met een aantal andere instituten, waaronder twee herbaria. Hierdoor was een herindeling van de organisatie noodzakelijk. Om aan de medewerkers uit te leggen hoe de organisatie geleidelijk zou worden ingedeeld is een bewegende organogram gemaakt. Hierdoor werd het duidelijker welke afdelingen in de loop van tijd zouden samengaan of worden opgedeeld en onder welke units deze zouden vallen.