animatie Studievoorlichting

Een derde van de studenten aan een hogeschool stopt het eerste jaar met de studie. De Haagse Hogeschool heeft ter preventie van deze hoge uitval een voorlichtingsfilmpje laten maken voor mentoren, docenten en (de ouders van) nieuwe studenten. Deze animatie Studievoorlichting wordt getoond op open dagen en andere voorlichtingsmomenten. Hierin worden de oorzaken belicht en de middelen getoond die de aankomende studenten kunnen helpen bij het doen van een betere studiekeuze.