Animatie Pharmacy Practice Improvement Award

Voor de KNMP – de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie – heb ik een animatie gemaakt voor apothekers als onderdeel van een publiekscampagne over de factuur van de apotheker. Deze campagne heeft de eerste prijs gewonnen op het 77ste congres van de FIP, de internationale apothekersorganisatie, op 10 september in Seoul. 3000 deelnemers uit 90 landen waren aanwezig!
Om aan het internationale gezelschap uitleg te geven waarom de campagne werd uitgerold en wat ermee is bereikt is in dezelfde stijl een animatie gemaakt. Deze is tot stand gekomen met medewerking van Studio Schurk.