animatie nota apotheker

De overheid heeft apothekers verplicht transparanter te declareren en hun nota’s te specificeren. Op de nota worden naast de kosten voor de medicijnen ook kosten opgevoerd voor de terhandstelling van de medicijnen. Dit is bij patiënten die medicijnen komen halen bij de apotheek niet altijd duidelijk. In de animatie – in opdracht gemaakt voor de KNMP, de belangenorganisatie voor zelfstandige apothekers – wordt die post op een vrolijke manier uitgelegd.
De animatie is een onderdeel uit een bredere campagne. De vormgeving van de animatie is gebruikt voor andere campagne-uitingen zoals folders, advertorials in huis-aan-huis-bladen en abri’s.