Animatie LAD

  • infographics
  • KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie)
  • Back to Portfolio

De KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie) is de belangenbehartiger van apothekers. Dit zijn meestal zelfstandige apothekers, echter het aantal apothekers in loondienst groeit. In deze animatie adviseren zij de apothekers in loondienst om hun arbeidsvoorwaarden te laten behartigen door artsenvereniging LAD.
Deze animatie werd op groot scherm getoond op een symposium voor apothekers.