animatie collecte

Elke derde week van september gaan duizenden collectanten de weg op om te collecteren voor de nierstichting. Deze animatie is bedoeld ter ondersteuning en werving van de vrijwilligers die de deuren langsgaan. Naast deze animatie zijn voor andere drie animaties gemaakt voor vrijwilligers die functies vervullen die samenhangen met de collecteweek. Hierin wordt de procedure voorafgaand, tijdens en na de collecteweek uitgelegd.