Animatie Alumni netwerk

De Haagse Hogeschool heeft een Alumni netwerk ingericht om contact houden met oud-studenten wereldwijd. De animatie Alumni netwerk is gemaakt voor vertoning bij diplomauitreikingen en wil hiermee de studenten te overtuigen van de voordelen van het aansluiten bij dit netwerk. De animatie is uitgevoerd in het Nederland en Engels. De muziek is gecomponeerd door Radboud Mens.